Rola Równowagi: strategiczne podejście do work-life balance

Rola Równowagi: strategiczne podejście do work-life balance

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa 2016

Równowaga między życiem prywatnym i zawodowym jest najczęściej wskazywanym przez pracowników wskaźnikiem sukcesu zawodowego. Jej brak, dwunastokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego. Najnowsza Analiza Tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, podejmuje temat tworzenia mądrej strategii work-life balance.

Z okazji czwartych urodzin Polskiej Karty Różnorodności, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prezentuje Analizę Tematyczną „Rola równowagi: strategiczne podejście do work-life balance”.

Dwadzieścia lat temu, u progu zmiany gospodarczej, która nastąpiła w Polsce, dbałość o pracowników i pracownice ograniczała się w dużej mierze do wykorzystania płacowych systemów motywacji – pisze w komentarzu do Analizy Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Co prawda wiele firm od lat deklarowało, że „ludzie to ich najcenniejszy kapitał”, ale dopiero od niedawna, między innymi w związku z rozwojem programów wspierających równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym pracowników i pracownic (work–life balance) widać, jak praktycznie postępują te zmiany.

Analiza Tematyczna FOB to zbiór eksperckich komentarzy i przydatnych narzędzi uzupełnionych o dobre praktyki z polskich firm – Sygnatariuszy Karty Różnorodności, które mogą stanowić inspiracje i cenne wskazówki we wprowadzaniu rozwiązań z zakresu pielęgnowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Znajduje się w niej także infografika, przedstawiająca najciekawsze wyniki badań dotyczących work-life balance.

Pobierz Analizę Tematyczną w pliku PDF