Responsible business in Poland 2018. English Summary

Responsible business in Poland 2018. English Summary

„Responsible business in Poland 2018. English Summary” to skrót polskiej wersji raportu, który ukazał się w marcu br. Publikacja zawiera tłumaczenie wszystkich artykułów eksperckich oraz wstępów do siedmiu obszarów, ukazujących trendy w CSR. Raport po raz 17. wydało Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

POBIERZ English Summary >>

„Responsible business in Poland 2018. English Summary” zawiera 16 artykułów eksperckich:

 • „#CSRinPL2018” – Marzena Strzelczak, Marta Borowska
 • „What is the role of contemporary business leaders?” – Dominika Bettman
 • „Gender equality and labour market” – Marzena Strzelczak
 • „Women in the labour market: A hundred years after winning the right to vote” – Sylwia Spurek, PhD
 • „Responsible Business in interwar Warsaw” – Piotr Wierzbicki
 • „Effects of Global Warming of 1,5°C” – Jonathan Lynn
 • „Employment of foreigners – from HR activities to CSR tasks” – Janina Owczarek
 • „Can corporate social responsibility be profi table?” – Piotr Ratajczak, PhD
 • „Transitioning from G4 Guidelines to GRI Standards: Improving and Easing the Reporting Process ” – Kristin Dypdahl
 • „Get your non-fi nancial data ready!” – Tadeusz Joniewicz
 • „Non-financial reporting and millennials’ views” – Maria Dolińska
 • „Whistle-blowers or how to do away with misconduct in companies” – Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec
 • „Responsible business is committed to responsible advertising” – Zbigniew Gajewski
 • „#SustainHack – hacking for SDGs” – Marta Górska
 • „Programmed for Sustainable Development kodujSDG. stat.gov.pl” – Karolina Dawidziuk
 • „CSR research in 2018” – Agata Gruszecka-Tieśluk, PhD

Każdy obszar normy ISO 26000 poprzedza wstęp analizujący zmiany w obszarach CSR, będące odzwierciedleniem zgłaszanych do raportu praktyk. Indeks firm, zamieszczony na stronach 40-46, ukazuje z kolei listę podmiotów, których inicjatywy zostały zakwalifikowane do 17. edycji publikacji.

Wersja polska >> https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2018/

1549 to łączna liczba praktyk przyjętych 17. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” (zgłoszonych przez 229 firm). Na sumę działań firm składają się praktyki nowe – zgłoszone do raportu po raz pierwszy, w tym roku 826 (poprzednia edycja: 639) oraz praktyki długoletnie, czyli te, które były zgłoszone do poprzednich edycji raportu, ale były realizowane również w 2018 roku; w tym roku praktyk długoletnich jest 723 (poprzednia edycja: 551). Autorzy raportu odnotowują również wzrost w liczbie firm z sektora małych i średnich, która zwiększyła się o 10 – do poziomu 60 organizacji.

Obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu. Powyższy trend bardzo nas cieszy. Rezultat ten to składowa wielu czynników. Pojawiają się inicjatywy i regulacje prawne na poziomie międzynarodowym i krajowym skłaniające firmy do większej aktywności na polu CSR. Jedną z nich są Cele Zrównoważonego Biznesu – włączanie się biznesu będzie przyspieszać proces ich osiągnięcia. CSR zawdzięcza rozwój także stawianym przez partnerów biznesowych wymogom dostarczania informacji również z działalności niefinansowej spółki, potwierdzających mniejsze ryzyko reputacyjne i finansowe związane z danym podmiotem. CSR staje się niezastąpionym narzędziem w coraz silniejszej rywalizacji o przyciągnięcie i utrzymanie pracowników – co pokazuje wzrost liczby praktyk w obszarze dotyczącym miejsca pracy o ponad 30%. To główne czynniki, ale z pewnością niejedyne, bo warto pamiętać o zwiększającej się świadomości konsumentów, kluczowych inicjatywach jak np. COP24 czy aktywności ogólnopolskiej i regionalnej organizacji pozarządowych na tym polu – podsumowuje tegoroczny wynik Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Najliczniej reprezentowane w Raporcie branże to: finanse (32 firmy), usługi (31 firm), handel (22 firmy), FMCG (21 firm).

Ogłoszenie Raportu

Premiera publikacji miała miejsce 28 marca br. w przestrzeni „Marzycieli i Rzemieślników” mieszczącej się Domu Towarowym Braci Jabłkowskich w Warszawie. W ramach wydarzenia odbyła się prelekcja prof. Davida Graysona, współautora publikacji „All In: The Future of Business Leadership”. W tym roku wprowadzenie do tematu dobrych praktyk odbyło się w formule speed debating, pozwalającej na zaangażowanie w dyskusję zgromadzoną publiczność.

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość poznać wyniki 9. edycji konkursu dla dziennikarzy i ekspertów CSR – Pióro odpowiedzialności. Nagrodzone i wyróżnione zostały osoby publikujące na łamach następujących tytułów: Coaching, Dziennik Gazeta Prawna, Harvard Business Review Polska, Nienieodpowiedzialni, Media i Marketing, My Company Polska, Personel Plus, Polityka.

W tym dniu do grona firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączyły: Chiesi PolandGrupa RabenFiat Chrysler Automobiles i Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Statuetki za długoletnią współpracę otrzymały: Bank BGŻ BNP ParibasBank Gospodarstwa KrajowegoGrupa LotosJeronimo Martins PolskaNestlé PolandPGNiG SA i Totalizator Sportowy.

W dniu ogłoszenia Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło termin 8. Targów CSR, które odbędą się 16 kwietnia 2020 roku w EXPO XXI w Warszawie. Będzie to jednocześnie data publikacji 18. edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Czytaj więcej o 8. Targach CSR >>

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.