Reporting matters 2022

Reporting matters 2022

Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju opublikowała 10. już edycję corocznej publikacji „Reporting matters”, przygotowanej we współpracy z firmami członkowskimi WBCSD. To zarówno podsumowanie ostatniej dekady, jak i przegląd aktualnych wyzwań związanych z raportowaniem ESG.

W jubileuszowej edycji skoncentrowano się na podsumowaniu najważniejszych trendów raportowania ESG w przeciągu ostatniej dekady. WBCSD wskazuje również, jakie dalsze kroki są potrzebne, by wspierać rozwój raportowania i transformację biznesu w kierunku zrównoważonego rozwoju. Nie zabrakło również przykładów dobrych praktyk w zakresie sprawozdawczości niefinansowej oraz artykułów na temat m.in. roli tzw. podwójnej istotności oraz zwiększania dostępności raportów.

Pobierz raport >>