Reinventing capitalism: a transformation agenda

Reinventing capitalism: a transformation agenda

Wymyślmy kapitalizm na nowo – to przesłanie płynące z najnowszej publikacji Światowej Rady Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD). Ma ona służyć nie tylko jako punkt odniesienia w dyskusjach o tym, czy inny kapitalizm jest możliwy. Ma być bowiem inspiracją do wymyślenia, jak miałby wyglądać nowy system społeczno-gospodarczy.

Zorientowany na interesariuszy, internalizujący, zorientowany na perspektywę długoterminową, regeneracyjny, odpowiedzialny – to cechy nowego systemu gospodarczego, opartego na rewizji kapitalizmu, której poświęcono najnowszą publikację WBCSD.

Na czym ma on polegać w praktyce?

  • zwiększenie liczby firm sięgających po innowacje mające na celu rozwój społeczeństwa
  • docenienie przez rynki kapitałowe inwestycji sprzyjających włączeniu społecznemu i zrównoważonym modelom biznesowym
  • zwiększenie środków finansowych na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz transformacji ku gospodarce niskoemisyjnej i osiągnięciu założeń porozumienia paryskiego.

W tym celu kluczowe są działania firm takie jak:

  • opis i raportowanie ryzyk i oddziaływania w kontekście czynników ESG;
  • nastawienie na dialog z wieloma grupami interesariuszy i uwzględnianie go w procesach decyzyjnych;
  • uczciwe płacenie podatków i przejrzystość finansowa.

O tym, jak firmy mogą zwiększać swoją odporność biznesową w perspektywie długofalowej, przeczytać można w publikacji WBCSD dostępnej tutaj >>