Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w polskim biznesie

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w polskim biznesie

Z badań PIE wynika, że choć 78 proc. dużych firm oraz 64 proc. średnich słyszało o celach zrównoważonego rozwoju, długofalową strategię działań w tym obszarze ma jedynie 43 proc. dużych i tylko 2 proc. średnich firm. Polskie firmy uznają, że – spośród wszystkich SDGs – mają największy wpływ na dobrostan i zdrowie pracowników.  Więcej w ostatnim raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Ostatnie lata wskazują, że nie da się osiągnąć celów zrównoważonego rozwoju w założonym terminie 2030 r. Na tle globalnym Polska wypada według ONZ dość dobrze pod względem poziomu realizacji poszczególnych celów. Realizacja większości z nich (56 proc.) jest niezagrożona i najprawdopodobniej uda się je osiągnąć do 2030 r. Jednocześnie w przypadku niemal co trzeciego celu (30 proc.), odnotowano stagnację lub regres.

Poprawa zdrowia oraz jakości życia pracowników jest dla firm priorytetowym celem SDG,  a zarazem celem, na realizację którego firmy mają poczucie największego wpływu. Cel ten został uznany za ważny przez 65 proc. przebadanych jednostek. Równocześnie 22 proc. przedsiębiorstw uznało, że właśnie na ten obszar ma największy wpływ w ramach prowadzonej działalności biznesowej. Oprócz tego cel 9. związany z innowacyjnością i dbaniem o wzrost gospodarczy, został przez firmy uznany za dążenie, na realizację którego firmy mają najmniejszy wpływ. Oznacza to, że cel, którego realizacja zależy w większej mierze od biznesu niż obywateli czy rządów państw, jest przez polskie przedsiębiorstwa uznawany za najmniej ważny.

Najtrudniejszym celem zrównoważonego rozwoju dla polskich firm jest innowacyjność. Z danych GUS wynika, że większość firm działających w Polsce nie prowadziła działalności innowacyjnej w latach 2020-2022. Jedynie 1/3 firm usługowych i produkcyjnych wprowadziła przynajmniej jeden nowy bądź ulepszony produkt, usługę lub proces biznesowy. Więcej innowacyjnych firm było w sektorze publicznym (51 proc.) niż w prywatnym (32 proc.). Zarazem znacznie mniej firm poniosło nakłady innowacyjne – w skali całej gospodarki było to 20 proc. przedsiębiorstw, a jeszcze mniej na badania i rozwój (B+R) – 13 proc. podmiotów.

Pełny raport jest dostępny tutaj»

Źródło: inf. pras.