Re: Thinking Consumption. Consumers and the Future of Sustainability

Re: Thinking Consumption. Consumers and the Future of Sustainability

Autorzy: BBMG, GlobeScan, SustainAbility

Data i miejsce wydania: 2012

Badanie agencji BBMG, GlobeScan i think-tanku SustainAbility „Regeneration Consumer Study” analizuje zachowania, motywacje i nastawienie konsumentów do zrównoważonej konsumpcji na próbie 6 224 respondentów z sześciu rynków: Brazylii, Chin, Indii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Z badania wynika, że konsumenci biorą pod uwagę kwestie zrównoważonego rozwoju. Badanie Regeneration Consumer Study wykazało, że 2/3 konsumentów w sześciu krajach uważa, że „musimy, jako społeczeństwo, konsumować o wiele mniej, aby poprawić środowisko dla przyszłych pokoleń” (66%), a także odczuwa „odpowiedzialność za kupowanie produktów, które są dobre dla środowiska i społeczeństwa” (65%). Badanie przeprowadzono na ponad 6 tys. konsumentów z Brazylii, Chin, Indii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii we wrześniu i październiku 2012 r.

Najwięcej konsumentów popierających zrównoważoną konsumpcję pochodziło z rynków rozwijających się (Brazylia, Chiny, Indie) – są oni dwa razy bardziej skłonni od konsumentów z rynków rozwiniętych (Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania) do kupowania produktów z powodu ich środowiskowych i społecznych korzyści (51% vs. 22%), płacenia więcej za zrównoważone produkty (60% vs. 26%) i zachęcania innych do kupowania produktów firm, które są społecznie i środowiskowo odpowiedzialne (70% vs. 34%).

Przeszkody na drodze do zrównoważonej konsumpcji są takie same na wszystkich rynkach: wysokie ceny, sceptycyzm dotyczący działania produktu i brak wiedzy o tym, co naprawdę czyni produkt społecznie lub środowiskowo odpowiedzialnym.

Źródło: The Regeneration Roadmap

Pobierz publikację

Pliki do pobrania:

TRR_Rethinking_Consumption