Raportowanie rozszerzonych informacji niefinansowych za 2017 rok zgodnie z ustawą o rachunkowości – pierwsze doświadczenia i dobre praktyki

Raportowanie rozszerzonych informacji niefinansowych za 2017 rok zgodnie z ustawą o rachunkowości – pierwsze doświadczenia i dobre praktyki

21 ekspertów przeanalizowało 123 raporty niefinansowe za 2017 r., sporządzone obowiązkowo po raz pierwszy. Celem było zidentyfikowanie dobrych praktyk w poszczególnych zagadnieniach raportowania niefinansowego, które mogłyby być wskazówką dla jednostek przy sporządzaniu takich raportów w kolejnych latach. Efektem prac jest raport stworzony przez Ministerstwo Finansów we współpracy z ekspertami m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Raport przedstawia informacje na temat wdrożenia w praktyce przez polskie jednostki przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: UoR) w zakresie dotyczącym raportowania rozszerzonych informacji niefinansowych (nowe art. 49b oraz art. 55 ust. 2b–2e wraz z innymi powiązanymi zmianami w ustawie), stanowiących implementację dyrektywy 2014/95/UE ws. raportowania niefinansowego. Raport został opracowany w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Finansów „Raportowanie niefinansowe”.

W skład zespołu ekspertów ds. analizy raportów niefinansowych, który wybrał raporty niefinansowe do analizy oraz doradzał przy opracowaniu przez Ministerstwo Finansów tzw. karty oceny raportu niefinansowego, weszli także przedstawiciele i przedstawicielki Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pobierz raport >>