Raportowanie CSR – Ankieta KPMG. Edycja 2013

Raportowanie CSR – Ankieta KPMG. Edycja 2013

KPMG w 2013 roku przeprowadziło ankietę dotyczącą raportowania CSR, której wyniki zostały umieszczone w publikacji „Raportowanie CSR – Ankieta KPMG. Edycja 2013”. Publikacja jest ósmą edycją badania, które przeprowadza KPMG nt. raportowania CSR od 1993 roku. Tegoroczne badanie uwzględnia dane pozyskane z 4100 przedsiębiorstw z 41 krajów. Po raz pierwszy w badaniu uwzględnione zostały dane z polskich spółek.

Pobierz