Raport z badania Pracodawca na TAK. 10 zasad skutecznego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Raport z badania Pracodawca na TAK. 10 zasad skutecznego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest w Polsce od lat zbyt niski. Z zakończonego w maju 2021 badania Pracodawca na TAK wynika, że brak wiedzy i edukacji o współpracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz szereg krzywdzących stereotypów to jedne z najważniejszych czynników utrudniających ich obecność na otwartym rynku pracy.

Raport Fundacji Takpełnosprawni zwiększa świadomość na temat inkluzywnych miejsc pracy. Zawiera przede wszystkim ponadczasową wiedzę na temat budowania zespołów różnorodnych pod kątem sprawności. Publikacja nie tylko identyfikuje wyzwania wskazywane przez ankietowanych, ale także podaje receptę na poprawę tej sytuacji.

Integralną częścią raportu jest 10 zasad ILO Global Business and Disability Network. Wskazują one, jak strategicznie i kompleksowo zarządzać tematem niepełnosprawności w miejscu pracy. Ten międzynarodowy standard dostosowano do polskich realiów i opisano w Polsce po raz pierwszy. Kolejny cel to pokazanie różnorodnych perspektyw. Oddano głos ekspertom, pracodawcom oraz samym osobom z niepełnosprawnościami. Te wypowiedzi są równie ważne jak zebrane dane.

Raport nie jest natomiast przewodnikiem po statystykach oraz finansowych korzyściach wynikających z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami są dużą i bardzo różnorodną grupą. Ich inkluzja – zarówno biznesowa, jak i społeczna – to wręcz konieczność, chociażby ze względu na zmiany demograficzne, starzejące się społeczeństwo. W przyszłości każdy z nas może potrzebować dostosowań, aby pozostać na rynku pracy.

Link do raportu >>

raport_Pracodawca_na_TAK_2021

Pliki do pobrania:

raport_Pracodawca_na_TAK_2021