Raport z badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Koronawirus – opinie Polaków i ocena działań pracodawców”

Raport z badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Koronawirus – opinie Polaków i ocena działań pracodawców”

Na początku pandemii Forum Odpowiedzialnego Biznesu, sprawdziło, skąd Polacy czerpią wiedzę o koronawirusie i komu najbardziej w tym zakresie ufają. Badanie dotyczyło także reakcji przedsiębiorców i działań, jakie wdrożono w firmach, aby chronić pracownice i pracowników oraz otoczenie. Ankietowani odpowiedzieli również jak ich zdaniem pandemia wpływa na nasze społeczeństwo i relacje społeczne, a także co zmieni w przyszłości. Dziś Forum Odpowiedzialnego Biznesu udostępnia cały raport z badania.

Pobierz raport >>

– Wiedza o tym, jak działania swoich pracodawców oceniają zatrudnieni jest niezwykle ważna w ocenie skuteczności wdrożonych rozwiązań, nie tylko w obszarze CSR. Sytuacja zmienia się dynamicznie, dlatego tak istotna jest komunikacja oparta o wiarygodne i dostępne źródła informacji. Co ciekawe, rezultaty naszego badania nie potwierdzają np. obiegowych opinii dotyczących dużego entuzjazmu osób młodszych wobec nowych technologii czy konieczności dalszej deregulacji i uelastyczniania rynku pracy – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.Udostępniając pełny raport z naszego badania chcemy wesprzeć firmy, pracownice i pracowników, administrację oraz społeczeństwo obywatelskie w projektowaniu rozwiązań, które pozwolą przezwyciężyć obecny kryzys oraz chroniąc  jak największą liczbę miejsc pracy oraz zwrócić uwagę  na grupy narażone na wykluczenie – dodaje Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Gdzie Polacy szukają informacji o koronawirusie i komu ufają? Jak widzą przyszłość i skutki społeczno-ekonomiczne pandemii?

Badanie pokazało, że w tej nowej, trudnej sytuacji szukając informacji częściej patrzymy w telewizor niż w media społecznościowe. Naszym głównym źródłem informacji są przedstawiciele i przedstawicielki rządu oraz służb sanitarnych, ale największym zaufaniem darzymy naukowców i ekspertów, których rola w nowej rzeczywistości rośnie.

Dla zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa kluczową rolę ma odpowiedzialność indywidualnych osób, a pandemia pokazuje, że w życiu najważniejsze są dobre relacje międzyludzkie i zaufanie, rodzina i przyjaciele. Większość badanych zgadza się z opinią, że ludzie powinni z większym szacunkiem traktować środowisko naturalne, a zwolenników tezy, że pandemia zmieni styl naszego życia w kierunku ograniczenia konsumpcji jest więcej niż przeciwników. Badani dostrzegają też, że wiele osób jest wykluczonych cyfrowo oraz pozbawionych jest skutecznych zabezpieczeń społecznych i stabilności ekonomicznej. 

Wyniki badania nie potwierdzają hipotezy, że przejście wielu osób w tryb pracy zdalnej i związane z tym częstsze korzystanie z nowych technologii odmieni nasze życie i przyniesie wiele ułatwień. Wśród osób młodszych przeciwników opinii, że nowe technologie zwiększą efektywność pracy jest niemal tyle samo, co zwolenników. Większym optymizmem wykazują się raczej starsi. Zdystansowane podejście osób młodszych do rozwoju technologii, w połączeniu z dostrzeganiem problemów związanych z niewystarczającym zabezpieczeniem społecznym części społeczeństwa, może wskazywać na konieczność przedefiniowania pewnych ważnych zasad gospodarczych w stronę większego włączenia grup dotąd wykluczonych lub niedocenianych. Jest to szczególnie ważne zadanie w dobie następującego po pandemii kryzysu gospodarczego.

Czytaj więcej >>

Jak działania firm oceniają pracownicy?

Prawie połowa badanych ocenia działania swojego pracodawcy dobrze lub bardzo dobrze. Częściej są to zatrudnieni na umowę o pracę niż osoby związane z firmą umowami cywilno-prawnymi. Ci ostatni częściej stykają się też z reakcjami pracodawców negatywnie oddziałującymi na pracowników. 

W pierwszym okresie trwania pandemii większość działań podejmowanych przez pracodawców dotyczyła podniesienia bezpieczeństwa pracowników. Firmy zapewniły środki ochronne i zmieniły organizację pracy tak, aby ograniczyć konieczność kontaktu z innymi osobami. Działania podejmowane w związku ze spadkiem obrotów wiązały się w pierwszej kolejności z wysyłaniem pracowników na urlopy i ograniczaniem wynagrodzeń. W znacznie mniejszym stopniu oznaczały zwolnienia czy rezygnację ze współpracy. 

Czytaj więcej >>

Pobierz raport >>

#BiznesReagujeOdpowiedzialnie

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wystartowało z akcją #BiznesReagujeOdpowiedzialnie, by pokazać pozytywne przykłady działania firm w czasie walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Pod tym hasztagiem publikowane są dobre praktyki i rozwiązania, które są odpowiedzią biznesu na panujący obecnie w kraju stan epidemii. Dowiedz się więcej: https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/?src=3065&y=2020 

W ramach akcji Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosiło także prezeski i prezesów firm partnerskich FOB do wypowiedzi o zagrożeniach, wyzwaniach i zmianach funkcjonowania biznesu w obliczu pandemii.

Czytaj więcej >>

***

Informacja o badaniu:

Badanie “Koronawirus – opinie Polaków i ocena działań” na zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu przeprowadziło ARC Rynek i Opinia. Badanie zostało zrealizowane w dn. 25.03.2020 r – 30.03.2020 r.  metodą CAWI na losowej kwocie próbie Polaków w wieku od 18 do 65 lat, reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejsca zamieszkania oraz regionu (N = 1019).

Pobierz raport >>