Raport „What are „future cities”? Origins, meanings and uses.”

Raport „What are „future cities”? Origins, meanings and uses.”

Autorzy: Future Cities Catapult, Foresight Future of Cities Project

Data i miejsce wydania: Londyn, 2014

Jakie skojarzenia przychodzą nam na myśl o sformułowaniu „miasta przyszłości”? Czy szybciej użyjemy sformułowania „inteligentne miasto”, czy też „zrównoważone miasto”? Jakie są światowe trendy w tym względzie? Na te pytania odpowiada raport „What are „future cities”? Origins, meanings and uses.”, wprowadzając do rozmowy o zagadnieniach miejskich nowe elementy – językowy i kulturowy.

Raport porusza zagadnienie związane z rozumiem przez władze i urbanistów używanych powszechnie zwrotów związanych z miastami. Przykładowo ta sama fraza – „inteligentne miasto” w Kochi w Indiach oznacza miasto, które stwarza warunki rozwoju biznesowi opartemu na wiedzy, z kolei w San Diego wykorzystanie energii odnawialnej i inteligentne sieci energetyczne. Również poszczególne firmy stosują różne nazwy, na wydawałoby się zbliżone do siebie spojrzenie na przyszłość urbanizacji.

Publikacja, choć dotyczy wyłącznie języka angielskiego to prezentuje szereg ciekawych trendów związanych z sposobem mówienia o miastach przyszłości. Z jednej strony okazuje na przykład, że w publikacjach naukowych coraz częściej fraza „Zrównoważone miasta” (ang. sustainable cities) ustępuje frazie „inteligentne miasta” (ang. smart cities). Z kolei „eko miasta”, które były popularne w okolicach 2010 roku obecnie znajdują się w dużym regresie. Autorzy prezentują również obszar terytorialny stosowania poszczególnych fraz.

Publikacja została wydana przez

Przejdź do publikacji Raport „What are „future cities”? Origins, meanings and uses.”