Raport „W drodze do DEI”

Raport „W drodze do DEI”

7 listopada ukazał się przygotowany przez UN Global Compact Network Poland raport „W drodze do DEI”. W publikacji znajduje się m.in. artykuł ekspercki Marzeny Strzelczak, doradczyni zarządu FOB ds. DEI.

Idea DEI – Diversity, Equity & Inclusion (różnorodność, równość i włączanie) – jest jednym z najważniejszych zagadnień podejmowanych przez ONZ w kontekście praw człowieka.

Celem raportu „W drodze do DEI” jest pokazanie, jak ważna jest otwartość środowiska pracy na poszanowanie i przestrzeganie zasad różnorodności, równości i włączania oraz jak wygląda polska perspektywa w porównaniu z globalnym środowiskiem biznesowym. Raport został opracowany z wykorzystaniem wywiadów pogłębionych z osobami odpowiedzialnymi za wprowadzanie polityki oraz działań z obszaru DEI w organizacjach zrzeszonych w UN Global Compact Network Poland.

– Nasz świat stoi w obliczu wyzwań takich jak nierówność społeczna, dyskryminacja i zmiany klimatyczne, dlatego to właśnie organizacje odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego przyszłego społeczeństwa. Często organizacje wdrażające DEI są jedynym światełkiem nadziei na normalność i przestrzenią respektowania standardów międzynarodowych, wynikających z koncepcji praw człowieka, przysługujących każdej jednostce bez względu na miejsce urodzenia czy zamieszkania – mówi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Włączanie różnorodnych perspektyw i doświadczeń do procesów decyzyjnych i tworzenia nowych rozwiązań do firm oraz ich kultury organizacyjnej wyraźnie wpływa na poprawę ich wydajności oraz osiąganie lepszych wyników. Pracownicy, którzy czują się bezpiecznie w miejscu swojej pracy, są doceniani oraz traktowani równo i z szacunkiem, są zdecydowanie bardziej zaangażowani w działania firmy lub instytucji. Różnorodność w zespołach pozwala organizacji na lepsze zrozumienie potrzeb rynków, klientów i wszystkich pozostałych interesariuszy.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją: W drodze do DEI