Raport „The climate-changed child”

Raport „The climate-changed child”

W najnowszym raporcie UNICEF ostrzega, że postępujące ograniczenie dostępu do bezpiecznych źródeł wody oraz niezbędnych usług wodnych i sanitarnych ma coraz poważniejsze konsekwencje dla życia najmłodszych.

Raport „The Climate Changed Child”, opublikowany przez UNICEF przed szczytem klimatycznym COP28, wskazuje, że najwięcej dzieci narażonych na zagrożenia wynikające z ograniczonych zasobów wodnych, wysokiego poziomu sezonowej zmienności w dostępie do jej źródeł, spadku poziomu wód gruntowych lub ryzyka suszy żyje w regionach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz Azji Południowej.

Według raportu w 2022 r. prawie miliard dzieci na świecie było narażonych na wysoki lub skrajnie wysoki poziom stresu wodnego. To wskaźnik określający całkowite zapotrzebowanie na wodę (do użytku domowego, w przemyśle i rolnictwie) oraz dostępne odnawiające się zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. W tym czasie wysoki lub skrajnie wysoki niedobór wody zagrażał 739 milionom dzieci, a wysokie lub skrajnie wysokie ryzyko suszy – 470 milionom.

436 milionów dzieci doświadczyło jednocześnie poważnych konsekwencji niedoboru wody oraz skutków braku dostępu do usług związanych z wodą pitną. Takie warunki nie tylko narażają życie, zdrowie i dobre samopoczucie najmłodszych, ale są też jedną z głównych przyczyn zgonów dzieci poniżej 5. roku życia, spowodowanych chorobami, którym można zapobiec.

Raport dostępny tutaj»