Raport: Ryzyka związane z ESG w bankach

Raport: Ryzyka związane z ESG w bankach

W publikacji KPMG pt. “ESG risks in banks. Effective strategies to use opportunities and mitigate risks” zostały przedstawione czynniki ryzyka ESG i kwestie zrównoważonego rozwoju w sektorze bankowym. Omówiono różne możliwości włączenia ich do ram zarządzania ryzykiem, w szczególności do testów warunków skrajnych, oraz przedstawiono podobieństwa do obecnego kryzysu COVID-19.

Publikacja jest do pobrania na stronie.

Źródło: kpmg.pl