Raport „Pathways to deep decarbonization”

Raport „Pathways to deep decarbonization”

Autorzy: Sustainable Development Solutions Network

Data i miejsce wydania: 2014

Sieć dla Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Solutions Network, SDSN) w ramach Projektu Ścieżek Głębokiej Dekarbonizacji (ang. The Deep Decarbonization Pathways Project, DDPP) stworzyła 12 ścieżek rozwoju od współczesnej gospodarki do gospodarki niskoemisyjnej. DDPP prowadzone jest, co warto odnotować przez Jeffreya Sachsa – doradcę „Solidarności” i Polskiego rządu w okresie przemian ustrojowych.

Ścieżki rozwoju, które stworzono dotyczą znacznie różniących się od siebie krajów, począwszy od Indonezji, przez Korę Południową i Chiny, na USA kończąc. Niestety grupa ta dość mocno koresponduje z obszarem zainteresowania charakterystycznym dla USA – obejmuje głównie obszar Pacyfiku, Kanadę i Meksyk. Wśród krajów Europy znalazła się Rosja, Francja i Wielka Brytania.

Ścieżki przygotowane przez zespół z badaczy dla poszczególnych krajów zawierają w pierwszej kolejności analizę stanu obecnego. W jej ramach poza ogólnym omówieniem rynku energii zwrócono uwagę na udział poszczególnych branż gospodarki i rodzajów surowców w emisji CO2. Następnie przedstawione są główne czynniki, które mogą płynąć na „dekarbonizację” gospodarek. Publikacja wskazuje głównie na wzrost efektywności energetycznej gospodarek, a także na spadek udziału paliw kopalnych w produkcji energii.

Pobierz raport „Pathways to deep decarbonization”t

Pliki do pobrania:

ddpp_interim_2014_report