Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce w 2002r.”

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa 2003

Pierwszy z raportów przygotowywanych przez Forum. Stanowi podsumowanie inicjatyw i działań podejmowanych przez firmy i organizacje zaangażowane w 2002 roku  w promowanie i realizację idei odpowiedzialnego biznesu.

Podstawę do opracowania raportu stanowiło prawie trzyletnie doświadczenie Forum we współpracy z firmami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

Rzeczpospolita (26.01.2004, B5) uznała opublikowanie raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce w 2002r. za najważniejsze wydarzenie ekonomiczne w styczniu 2003 roku.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce w 2002”