Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2015

Ukazała się 13. edycja najważniejszego cyklu publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”. Podobnie jak w latach minionych i tym razem liczba zgłoszonych praktyk przewyższyła ubiegłoroczny wynik. W Raporcie zaprezentowano prawie 700 przykładów działań CSR firm, w tym praktycznie co trzecia stanowiła praktykę długoletnią.

Widoczne jest angażowanie się firm w działania społecznie odpowiedzialne w dłuższej perspektywie czasowej, które realizują więcej projektów wieloletnich/długoterminowych. Świadczą o tym 264 przykłady praktyk długoletnich, zgłoszonych do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”. Jednocześnie stanowią one ponad jedna trzecią wszystkich praktyk, których łącznie w publikacji zebrano dokładnie 684 (suma praktyk zgłaszanych po raz pierwszy i długoletnich).

Do 420 wzrosła liczba nowych, wcześniej niepublikowanych w Raporcie działań CSR zgłoszonych przez 124 firmy, w tym 31 z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wszystkie zostały pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Obszarem rokrocznie zdecydowanie dominującym pod względem zgłaszanych działań CSR jest „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”. Wśród 187 dobrych praktyk najwięcej stanowią inicjatywy charytatywne. Pewną nowością są działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości (wspieranie start-upów np. poprzez inkubatory przedsiębiorczości).

Drugim najliczniejszym obszarem, i tu nastąpiła zamiana miejsc ze „środowiskiem” w porównaniu z rokiem ubiegłym, są „praktyki z zakresu pracy” – 84 przykłady. Pracodawcy w tej sferze bardzo zadbali o prorodzinne rozwiązania, które ułatwiają godzenie życia zawodowego z rolą rodzica. Do znacznego wzrostu zainteresowania takimi działaniami mógł się przyczynić stale obecny w mediach temat wyzwań demograficznych, który firmy również traktują w kategoriach własnej odpowiedzialności.

W „ładzie organizacyjnym” znalazło się 35 praktyk. W znacznej mierze odnoszą się one do tworzenia etycznej infrastruktury poprzez ustanawianie kodeksów i programów etyki w firmie. W temacie raportowania społecznego z kolei warto zauważyć kilka praktyk, prezentujących jeszcze niestosowane przez daną firmę sposoby angażowania interesariuszy w przygotowanie sprawozdania (np. za pomocą bloga) lub wydania raportu (np. ulepszenia w wersji online raportu CSR).

Podobnie jak w minionej edycji, najmniej praktyk, bo tylko 14, znalazło się w obszarze prawa człowieka. W tym aspekcie wiele miejsca firmy poświęcają zagadnieniu „kobiet w biznesie”. Temat różnorodności pojawia się między innymi w kontekście kulturowym i osób z niepełnosprawnościami.

Pobierz Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” w formacie PDF (rozmiar 7,0 MB)

Pobierz Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” w języku angielskim (format PDF, 8,0 MB)