Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”

Autorzy: Praca zbiorowa

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2014

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” prezentuje 403 dobre praktyki CSR oraz 155 praktyk długoletnich, zgłoszone przez 135 firm.

Pobierz Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre Praktyki”

Głównymi wnioskami płynącymi z tegorocznej edycji Raportu są: zwiększenie znaczenia partnerstw międzysektorowych i ponadbranżowych w rozwoju odpowiedzialnego biznesu oraz uwzględnianie w strategii biznesowej głosu nie tylko klientów, ale szerszej grupy interesariuszy – pracowników, dostawców, społeczności lokalnej. Co więcej, CSR stopniowo wkracza do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W tegorocznej edycji publikacji reprezentowany jest on przez 47 firm. Do wzmocnienia działań CSR w tym sektorze w znacznym stopniu mogły przyczynić się konkursy z dotacjami na wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu, uważają eksperci i ekspertki Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

403 dobre praktyki CSR, czyli działania, programy lub projekty realizowane przez firmy, pogrupowane są w Raporcie zgodnie z obszarami wymienionymi w normie ISO 26000:  ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki/aspekty pracownicze, środowisko naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej.