Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2011. Dobre praktyki”

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2011. Dobre praktyki”

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa 2012

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2011. Dobre praktyki” – jest to już 10. jubileuszowa edycja tej unikalnej publikacji, która podsumowuje zaangażowanie firm w działania CSR w danym roku.

W 10. edycji publikacji zastosowano nowy podział dobrych praktyk firm na obszary, zgodnie z międzynarodową normą ISO 26000 dotyczącą społecznej odpowiedzialności. Spośród ponad 300 nadesłanych zgłoszeń, wybrano i opisano 209 praktyk nadesłanych przez 106 podmiotów w kategoriach: ład organizacyjny (18), prawa człowieka (5), praktyki/aspekty pracownicze (66), środowisko naturalne (37), uczciwe praktyki rynkowe (8), zagadnienia konsumenckie (4) oraz zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej (71).

Raport zawiera również liczne artykuły eksperckie poruszające najważniejsze tematy minionego roku oraz wskazujące trendy na rok 2012, m.in.: protesty społeczne, aktywność i bojkoty konsumenckie w sieci, Konferencja Rio+20, działania społeczne w kontekście Euro 2012. Publikacja zawiera także przegląd badań naukowych, wybór najciekawszych artykułów, które ukazały się w prasie oraz kalendarium najważniejszych wydarzeń.

Nowa formuła, którą przyjęliśmy w tym roku, pokazuje nie tylko pojedyncze praktyki firm, ale także trendy i kierunki rozwoju CSR w Polsce – mówi Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Zwiększająca się z roku na rok liczba praktyk wskazuje, że idea CSR-u ma się dobrze i będzie się rozwijać.

W obszarze praktyki/aspekty pracownicze najliczniejszą kategorią jest bezpieczeństwo w miejscu pracy. Aż 20 praktyk poświęconych jest różnym działaniom związanym z ochroną pracownika w czasie pracy. Są to działania na rzecz bezpiecznej jazdy, ale także angażujące pracowników w ocenę stanu bezpieczeństwa w firmie czy konkursy sprawdzające i utrwalające wiedzę na temat procedur i przepisów. Nadal liczne są praktykami związane z wolontariatem pracowniczym, co na pewno było istotne dla firm ze względu na Europejski Rok Wolontariatu 2011. Warto zauważyć, że w tym obszarze liczne były także działania związane ze szkoleniami i rozwojem pracowników, zwłaszcza takie, gdzie firma korzystała z zasobów bardziej doświadczonych pracowników – ekspertów w danej dziedzinie, którzy przekazywali wiedzę młodszym.

Obszar dotyczący działań na rzecz środowiska naturalnego obfituje w praktyki związane z edukacją ekologiczną (21 praktyk): od edukacji ekologicznej w miejscu pracy, po liczne działania edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności.

Jak co roku, najliczniejszym obszarem jest zaangażowanie i rozwój lokalnej społeczności. Tutaj ciekawym trendem jest współpraca biznesu z uczelniami – 13 przedstawionych przykładów dotyczy różnorodnej współpracy, choć najwięcej wiąże się z przygotowaniem studentów do pracy w biznesie.

Niezbyt liczny (4 praktyki), ale bardzo innowacyjny jest obszar zagadnień konsumenckich. Grupa TP stworzyła Asystenta NN – specjalną aplikację dla osób niewidzących, niedowidzących i starszych, ułatwiającą korzystanie z telefonu komórkowego. PGNiG zorganizowało warsztaty z obsługi klienta niepełnosprawnego – osób głuchoniewidomych.

Ogłoszenie Raportu odbyło się 29 marca podczas Targów CSR w Centrum Nauki Kopernik, z udziałem ekspertów oraz praktyków CSR. Podczas ogłoszenia wyłoniono również laureatów drugiej edycji konkursu dla dziennikarzy Pióro odpowiedzialności, w którym nagrodę główną otrzymała Katarzyna Jędrzejewska z Brief za tekst „Raport CSR (Milczący interesariusz)”.

Raport dostępny jest w pdf po polsku oraz w wersji anglojęzycznej.