Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2003. 100 dobrych przykładów”

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2003. 100 dobrych przykładów”

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2004

Zamieszczone przykłady najlepiej – naszym zdaniem – przedstawiają zaangażowanie firm w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz inicjatywy różnych organizacji istotne z punktu widzenia kształtowania warunków działania biznesu w społeczeństwie polskim.

W pierwszej części Raportu przedstawiono chronologiczny przegląd ciekawych wydarzeń, inicjatyw i programów odjętych w Polsce w 2003 roku. Czytelnik znajdzie w publikacji informacje o istotnych konferencjach, raportach badawczych, wyróżnieniach, akcjach podjętych przez firmy, organizacje pozarządowe i administrację pozarządową.

W drugiej części przedstawiamy przykłady kilkunastu programów długofalowych. Inicjatywy te są zwykle połączone z celami strategicznymi danej firmy w szeroko rozumianym obszarze odpowiedzialności społecznej. Raport zawiera również opinie osobowości świata biznesu i mediów na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2003. 100 dobrych przykładów”