Raport o Ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce

Raport o Ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce

Autorzy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Data i miejsce wydania: 2014

Publikacja została wydana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Prezentuje skutki złego zarządzania przestrzenią, braku planowania przestrzennego.

Uzmysławia, jakie koszty braku namysłu nad dobrym zagospodarowaniem przestrzeni ponoszą pojedynczy ludzie, rodziny, ale też samorządy i państwo. W Raporcie pada m.in. kwota 26 mld rocznie – to koszt dojazdów do pracy z odległości powyżej 5 km (nie mówiąc o straconych 610 mld osobogodzin). Ten dystans to i tak dla wielu luksus, daje poczucie pracowania niemal pod domem.

Pobierz publikację „Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce”