Raport „Dojrzewanie polskich chłopców”

Raport „Dojrzewanie polskich chłopców”

Badanie infuture.institute i Fundacji moonka zostało zrealizowane po to, by od samych chłopców dowiedzieć się, jak to jest być dojrzewającym nastolatkiem w Polsce trzeciej dekady XXI wieku.

Badanie pomogło sprawdzić, z jakimi wyzwaniami mierzą chłopcy w okresie dojrzewania, skąd czerpią na jego temat wiedzę i do kogo zwracają się o pomoc. Istotnym elementem rozmów i pytań była chęć zgłębienia, co dojrzewający chłopcy rozumieją jako męskość i jaki ma to wpływ na ich światopogląd.

Wspólny raport infuture.institute i Fundacji moonka bazuje na badaniu ilościowym przeprowadzonym na grupie celowej (n = 300) wśród chłopców i młodych mężczyzn w wieku 16–25 lat w Polsce, zrealizowanym przez PBS w lipcu 2023 roku, oraz na 12 pogłębionych wywiadach z młodymi mężczyznami w wieku 18–25 lat. Poprzedziła je netnografia najpopularniejszych wśród nastoletnich chłopców serwisów i mediów społecznościowych.