Raport „Branża hostess w Polsce. Główne problemy i kontrowersje”

Raport „Branża hostess w Polsce. Główne problemy i kontrowersje”

Hostessing zapewnia młodym kobietom względnie wysokie zarobki i pozwala godzić naukę ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego. Hostessy często są jednak narażone na molestowanie seksualne i finansowe wykorzystywanie przez pracodawców. Autorzy pierwszego raportu o sytuacji hostess proponują, między innymi wprowadzenie zbioru zasad etycznych branży. Do prac zapraszają także organizacje branżowe, związki zawodowe, pracodawców i instytucje publiczne.

Wiedza na temat branży hostessingowej była do tej pory oparta głównie na stereotypach. Raport „Branża hostess w Polsce. Główne problemy i kontrowersje” stanowi pierwszą próbę spojrzenia na sytuację w zawodzie hostessy na podstawie badania przeprowadzonego wśród samych hostess oraz analizy ogólnodostępnych źródeł. Raport powstał z inicjatywy Komitetu Dialogu Społecznego KIG (KDS KIG) oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Analiza przeprowadzona na potrzeby raportu pokazuje, że większość hostess to młode kobiety łączące pracę z nauką, ok. 70 proc. z nich jest w wieku 23-30 lat. Do głównych zalet pracy hostessy należą wysokie stawki godzinowe, elastyczność zatrudnienia i duża różnorodność zleceń. Natomiast najczęściej wymieniane wady to przypadki molestowania seksualnego i inne trudne sytuacje z klientami, uciążliwe warunki pracy (strój niedostosowany do temperatury otoczenia, wielogodzinne stanie w butach na obcasach) oraz wykorzystywanie dominującej pozycji przez pracodawców (opóźnienia w wypłatach). Hostessom we znaki dają się również stereotypy.

Przeciwnicy krytykują branżę hostessingową za uprzedmiotowienie kobiet. Zwracają uwagę na przypadki molestowania seksualnego, którego dopuszczają się mężczyźni o wysokim statusie społecznym np. podczas spotkań biznesowych. Twierdzi się również, że w obecnej formie hostessing współtworzy nieprawdziwy obraz branży technologicznej i motoryzacyjnej, w których miałoby nie być miejsca na merytoryczną pracę kobiet.

Pobierz raport >>>