Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 1918-1939. Dobre praktyki”

Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 1918-1939. Dobre praktyki”

Oddajemy w Państwa ręce wydanie specjalne Raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 1918-1939. Dobre praktyki”. To wyjątkowa pozycja wśród publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu – nie dotyczy bowiem teraźniejszości czy przyszłości, lecz w całości poświęcona jest historii. Pokazanie dwudziestolecia międzywojennego przez pryzmat aktywności przedsiębiorstw na rzecz otoczenia to nasza mała cegiełka dołożona do obchodów jubileuszu – stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pierwsze lata istnienia odrodzonej Polski to czas trudny, ale i fascynujący; czas formowania się zarówno nowej państwowości, jak i nowoczesnej polskiej gospodarki na trzech terenach pozaborowych, jakże zróżnicowanych legislacyjnie, kulturowo i rozwojowo. Procesowi temu towarzyszyły ogromne wahania koniunktury gospodarczej, a jednak na terenie całego kraju rozwijały się przedsiębiorstwa, pojawiały nowe gałęzie przemysłu, powstawały fabryki, w których zatrudniano również kobiety.

Kluczowym zadaniem ówczesnych przedsiębiorców było odbudowanie polskiej gospodarki. Jednakże, jak pokazuje historia, niektórzy z nich z różnych pobudek szli o krok dalej. Podejmowali działania na rzecz ochrony i wsparcia swoich pracowników czy też realizowali zobowiązania wobec społeczności lokalnej. Polegały one głównie na finansowaniu przedsięwzięć charytatywnych, kulturalnych, sportowych czy zbrojeniowych (w duchu patriotyzmu). Działania te, choć zupełnie inaczej wówczas nazywane, można uznać za korzenie społecznej odpowiedzialności biznesu.

I właśnie przykłady takich praktyk znajdą Państwo w niniejszym Raporcie. Publikacja ta w swojej formie nawiązuje oczywiście do wydawanego od wielu lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu zestawienia dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców w Polsce, ma jednak nieco inny, bardziej naukowy charakter.

Autorkom książki zależało na ukazaniu szerszego kontekstu funkcjonowania przedsiębiorczości w okresie międzywojennym – na tym tle zaś przedstawiły, opierając się na dostępnych materiałach źródłowych, obszerny katalog różnorodnych praktyk prospołecznych stosowanych przez właścicieli fabryk z tamtego okresu. I choć współcześnie niektóre z tych działań mogą wydawać się oczywiste (np. kwestie ubezpieczeń pracowników czy bezpieczeństwa w miejscu pracy), jednak wówczas były znakiem innowacji i niesztampowego myślenia przedsiębiorców.

Autorki publikacji: dr Małgorzata Łapa, dr Agata Gruszecka-Tieśluk.

Wydawca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partnerzy: PKN ORLEN, PGNIG

Patron: Muzeum Niepodległości

Partner medialny: Rzeczpospolita

Pobierz Raport (pdf)