Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka

Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka

Autorzy: praca zbiorowa

Data i miejsce wydania: Warszawa 2015

Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (oryg. UN Guiding Principles Reporting Framework) to pierwsze kompleksowe wytyczne dla przedsiębiorstw dotyczące sporządzania sprawozdań na temat praw człowieka umożliwiające im wywiązanie się z ich odpowiedzialności za poszanowanie praw człowieka. Obowiązek ten został określony w Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (dalej: Wytyczne ONZ), które stanowią miarodajny światowy standard w tym zakresie.

Ramy sprawozdawczości zawierają zwięzły zestaw pytań, na które każde przedsiębiorstwo powinno starać się odpowiedzieć, aby wiedzieć i wykazać, że spełnia w praktyce swój obowiązek poszanowania praw człowieka. Dostarczają one przedsiębiorstwom jasnych i prostych wskazówek odnośnie tego, w jaki sposób odpowiadać na zawarte w nich pytania, tak aby podać istotne i znaczące informacje na temat istniejących w danych przedsiębiorstwie polityk, procesów oraz ich dokonań w zakresie realizacji praw człowieka.

Ramy sprawozdawczości zostały opracowane w ramach Human Rights Reporting and Assurance Frameworks Initiative (RAFI) (Inicjatywa na rzecz opracowania ram sprawozdawczości w zakresie praw człowieka i zewnętrznej weryfikacji sprawozdań). Inicjatywa RAFI, prowadzona wspólnie przez Shift i Mazars, jest realizowana w otwartym, globalnym procesie konsultacji z udziałem przedstawicieli ponad 200 przedsiębiorstw, grup inwestorów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, rządów, firm oferujących usługi zewnętrznej weryfikacji sprawozdań, prawników i innych organizacji eksperckich ze wszystkich regionów świata. Konsultacje odbyły się w Addis Abebie, Bangkoku, Dżakarcie, Londynie, Manili, Medellin, Nowym Jorku i Rangunie.

Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka to pierwszy z dwóch dokumentów opracowany w ramach Inicjatywy RAFI. Drugim będą wytyczne dotyczące zewnętrznej weryfikacji sprawozdań, które zostaną opublikowane po dalszych konsultacjach na początku 2016 r. Będą to wytyczne dla firm oferujących usługi zewnętrznej weryfikacji sprawozdań i audytorów wewnętrznych, jak prawidłowo ocenić i zweryfikować informacje podawane przez przedsiębiorstwa w sprawozdaniach i zapewnić ich zgodność z Ramami sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka.

Ramy Sprawozdawczości zgodne z Wytycznymi ONZ