Przyszłość lasów w Unii Europejskiej

Przyszłość lasów w Unii Europejskiej

Nie wykorzystujemy potencjału lasów w łagodzeniu zmian klimatu – to jeden z wniosków płynących z analizy opublikowanej przez Greenpeace. Eksperci z Naturwald Akademie wskazują w niej, że aby tak się stało, państwa unijne muszą ograniczyć tempo pozyskiwania drewna oraz bardziej efektywnie je wykorzystywać, ograniczając jego użycie w wytwarzaniu produktów krótkotrwałych oraz zrezygnować z energii opartej na jego spalaniu.

Lasy mają kluczowe znaczenie dla bioróżnorodności oraz utrzymania stabilności klimatu. Obecnie w krajach UE lasy wchłaniają i magazynują 245,4 mln ton CO2 rocznie. Jak wskazują autorzy raportu liczba ta mogłaby wzrosnąć niemal dwukrotnie – do 487,8 mln ton – gdyby obniżono tempo pozyskiwania drewna o jedną trzecią, a gospodarkę leśną oparto na podejściu ekosystemowym.

O tym, co jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost pozyskania drewna oraz po jakie rozwiązania warto sięgnąć, przeczytacie w naszej bazie wiedzy >>

Tymczasem, zarówno w Europie, jak i w Polsce, pozyskanie drewna wciąż wzrasta. Łączna ilość pozyskiwanego drewna w UE w latach 2000-2018 wzrosła o 20 proc. W Polsce wzrost ten jest jeszcze większy i wynosi aż 70 proc.

Autorzy analizy wskazują na potrzebę lepszego i wydajniejszego wykorzystania drewna. Bardziej przyjazna dla klimatu i przyrody jest produkcja długowiecznych produktów drewnianych w budownictwie, wnętrzarstwie czy branży meblarskiej, zamiast wytwarzania z drewna produktów krótkotrwałych, takich jak np. papier.

Jednak głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost pozyskania drewna w ostatnich latach na poziomie europejskim była produkcja energii z drewna. W Polsce procentowy wzrost był rekordowy i wyniósł 343 proc. (z ok. 1.6 mln m3 w 2000 roku do ok. ok. 5.5 mln m3 w 2019 roku). Autorzy analizy rekomendują całkowitą rezygnację z pozyskania drewna na cele energetyczne.

Jak wskazują eksperci pożądanym działaniem jest prowadzenie ekosystemowej gospodarki leśnej nakierowanej na odbudowę lasów o charakterze naturalnym. Stworzyłoby to możliwość rozrastania się i pojawiania się rodzimych gatunków drzew, najlepiej dostosowanych do zmieniających się warunków środowiskowych. W analizie zwraca się także uwagę, że części starych drzew nie należy wycinać wcale. Gdy umierają one w sposób naturalny i pozostają w lesie, stają się miejscem do życia dla gatunków zagrożonych wyginięciem.

Pobierz analizę >>