Przewodnik dotyczący obchodów Europejskiego Miesiąca Róźnorodności

Przewodnik dotyczący obchodów Europejskiego Miesiąca Róźnorodności

Przewodnik sporządzony przez Komisję Europejską ma związek z nadejściem maja, uznawanego powszechnie za Europejski Miesiąc Różnorodności. Głównym założeniem święta jest stworzenie platformy dla przedsiębiorstw i organizacji po to, by mogły skutecznie promować różnorodność w miejscach pracy i nie tylko.

Publikacja zawiera zestaw narzędzi, którymi można się posłużyć w celu włączenia pracowników i sygnatariuszy w obchody wydarzenia. Nie brakuje pomysłów na kampanie, materiały promocyjne, są też propozycje osób, mogących pozytywnie wpłynąć na obecną sytuację różnorodności i inkluzywności w firmie. Przewaga pomysłów na wydarzenia o charakterze wewnętrznym dowodzi, że celebrowanie różnorodności ma nie tylko walory promocyjne, ale też integracyjne.

Tematy proponowane przez Komisję to m.in.:

  • równość płci,
  • pochodzenie etniczne,
  • różnorodność kulturowa,
  • LGBTIQ+,
  • niepełnosprawność,
  • zdrowie psychiczne.

Udział w Europejskim Miesiącu Różnorodności to okazja, by zadbać o potrzeby swoich pracowników i pracowniczek, własną reputację oraz networking z innymi podmiotami.

Przezewodnik_EU_Diversity Month pobierz tutaj>>

Pliki do pobrania:

Przezewodnik_EU_DiversityMonth