Przegląd mediów – CSR w Polsce 2014

Przegląd mediów – CSR w Polsce 2014

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Instytut Monitorowania Mediów

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2015

Ukazał się “Przegląd mediów – CSR w Polsce 2014”, przygotowany we współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Instytutu Monitorowania Mediów, partnera wspierającego FOB. Patronem medialnym przeglądu jest PRoto.pl.

Przegląd podsumowuje zainteresowanie mediów tematem społecznej odpowiedzialności biznesu w 2014 roku w prasie (media drukowane) i w internecie (portale, serwisy internetowe). Łączenie w obu tych kanałach komunikacji ukazało się ponad 11,5 tys. publikacji poświęconych lub dotykających CSR-u. Zdecydowanie więcej materiałów było opublikowanych w internecie, prawie 7 tys., podczas gdy w prasie dużo poniżej 5 tys.

Część infograficzna została opatrzona dwoma komentarzami przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu dotyczącymi oddzielnie sytuacji w prasie i internecie.

Pobierz „Przegląd mediów – CSR w Polsce 2014″ (PDF, rozmiar 986 KB)

Pobierz prezentację o „Przeglądzie mediów – CSR w Polsce 2014” z tego wydarzenia