Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2020

Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2020

Na całym świecie światowi przywódcy i przywódczynie oraz działaczki i działacze na rzecz praw kobiet planowali obchodzić w 2020 rocznice kluczowych wydarzeń i momentów, które wzmocniły pozycję kobiet także w ujęciu prawa międzynarodowego, takich jak np. Deklarację Pekińską i Platformę Działania, przyjęte w 1995 r. Pandemia COVID-19 zniweczyła jednak te plany. 

Pandemia koronawirusa i związane z nią skutki społeczno-ekonomiczne sprawiły, że wiele starań i rozwiązań, wypracowanych z trudem przez ostatnie dwie dekady, zostało zahamowanych i ograniczonych. Prawa i sytuacja kobiet pogorszyły się na tyle, że mówić można wręcz o cofnięciu się w tych obszarach o wiele lat wstecz.

Kobiety i dziewczęta borykają się z poważnymi trudnościami, w tym wyższymi wskaźnikami ubóstwa, większym zakresem obowiązków związanych z rolami opiekuńczymi. Są też bardziej narażone na przemoc. Szacuje się, że wzrośnie również liczba małżeństw dzieci.

Tegoroczna edycja publikacji „Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2020” to zestaw najnowszych danych i wskaźników dotyczących równości płci, w odniesieniu do poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W raporcie zwrócono uwagę zarówno na poczynione na świecie postępy w tym zakresie, jak i negatywny wpływ wywołany przez koronaryzys.

Pobierz publikację >>

Źródło: unwomen.org