Sustainable Development Reports. Practical guide

Autorzy: Business and Society Belgium

Data i miejsce wydania: Bruksela 2008

Bez wątpienia transparentność jest dla interesariuszy jednym z niekwestionowanych filarów społecznej odpowiedzialności biznesu. Mimo to zasięg oraz sposoby jej osiągania są ciągle przedmiotem dyskusji. Business & Society Belgium popiera dobrowolny charakter wszystkich podejść do tematu transparentności. Uważamy, że bez względu na wybór środków, w jaki będzie osiągana – rzeczowość, spójność i niezawodność muszą być zagwarantowane. W tym duchu w kwietniu 2007 stworzyliśmy grupę roboczą składającą się z 15 biznesowych członków naszej sieci. Celem tej grupy jest praca nad jakością raportów zrównoważonego rozwoju. W odpowiedzi na nowe oczekiwania interesariuszy niniejszy przewodnik prezentuje najnowsze trendy w raportowaniu nie-finansowym oraz istniejące narzędzia i doświadczenia, które pomogą w przygotowaniu przejrzystego i odpowiedniego raportu. Bazując na pracach powołanej grupy roboczej przedstawiamy najnowsze międzynarodowe badania z obszaru raportowania o zrównoważonym rozwoju oraz przykłady ostatnio opublikowanych raportów.

W naszej publikacji pragniemy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jakie są oczekiwania interesariuszy wobec raportów społecznych?
  • Jak możemy wykorzystać tego typu raporty do kształtowania narzędzi dynamicznej komunikacji w zgodzie ze strategiami zrównoważonego rozwoju w biznesie?
  • Jakie narzędzia są dostępne dla biznesu?
  • Jakie są czynniki i etapy powstawania dobrego raportu?

Raporty zrównoważonego rozwoju mogą być czymś więcej niż tylko obrazem firmy. Wierzymy, że mogą stać się cennym narzędziem zachęcającym do dialogu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji z perspektywą ulepszenie jej CSRowej strategii. Publikacja w wersji anglojęzycznej do pobrania poniżej.