Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami

Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami

Autorzy: Fundacja Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

Data i miejsce wydania: 2011

Publikacja „Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami” Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia dotyczy współpracy organizacji pozarządowychi instytucji publicznych z wolontariuszami.

W publikacji zawarto opisy ciekawych praktyk i standardów realizacji projektów wolontariackich.

Pobierz publikację Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami (PDF)