Poverty, gender and lone parents in the EU

Poverty, gender and lone parents in the EU

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) przygotował publikację będącą przeglądem realizacji zapisów zawartych w Pekińskiej platformie na rzecz działania.

Niemal co czwarta osoba w UE jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do grup szczególnie narażonych należą samotni rodzice. Prawie połowa (48%) samotnych matek i jedna trzecia (32%) samotnych ojców jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dotyczy to w szczególności kobiet, które stanowią prawie 85% wszystkich rodzin z jednym rodzicem w UE.

Pobierz publikację >>