Poradnik „Jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację”

Poradnik „Jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację”

Publikacja pomyślana jest jako narzędzie dla osób, które chcą pisać i mówić o grupach narażonych na dyskryminację w sposób trafny, inkluzywny i niepowielający stereotypów.

Poradnik „Jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację. Etyka języka i odpowiedzialna komunikacja”  powstał z inicjatywy agencji FleishmanHillard, we współpracy merytorycznej z prof. dr hab. Ewą Kołodziejek oraz pod patronatem Rady Języka Polskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autorzy/ki polecają go zwłaszcza dziennikarzom, osobom wypowiadającym się publicznie i pełniącym rolę medialnych ekspertów/ek. Poradnik ma być przydatnym narzędziem dla osób zajmujących się zawodowo komunikacją, także tę wewnętrzną, kształtującym kulturę i relacje w miejscach pracy.

Poszczególne rozdziały zostały przygotowane przez organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Fundację Dziewuchy Dziewuchom, Fundację Ocalenie, Fundację Afryka Inaczej, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent oraz Gminę Wyznaniową Żydowskà w Warszawie.

Pobierz poradnik >>