Polska współpraca rozwojowa. Raport 2018

Polska współpraca rozwojowa. Raport 2018

Prezentowany, jedenasty już raport roczny Grupy Zagranica przedstawia perspektywę organizacji pozarządowych na stan polskiej współpracy rozwojowej. Ze względu na dostępność danych statystycznych niniejszy raport – podobnie jak w latach ubiegłych – zawiera analizę działań i wydatków związanych z oficjalną pomocą rozwojową za rok poprzedni – 2017, choć analiza tendencji i procesów, które toczą się w tym obszarze, do pewnego stopnia obejmuje także rok bieżący.

Oprócz tradycyjnej analizy statystyk oficjalnej pomocy rozwojowej Grupa Zagranica w swoich
raportach monitoringowych stara się zwrócić szczególną uwagę na wybrane zagadnienia, poszerzając
tym samym pole dyskusji nad jakością i spójnością polityki współpracy rozwojowej w Polsce.
W tegorocznej publikacji zdecydowano się skupić uwagę na trzech tematach: wdrażaniu Agendy
Zrównoważonego Rozwoju w Polsce (rozdział autorstwa Katarzyny Zalas-Kamińskiej), problematyce
zadłużenia krajów rozwijających się (rozdział autorstwa Marty Gontarskiej), roli sektora prywatnego
we współpracy rozwojowej (rozdział autorstwa Kasi
Szeniawskiej).

Raport otwiera rozdział poświęcony analizie statystyk oficjalnej pomocy rozwojowej za
2017 rok, przygotowany przez Justynę Szambelan. W odniesieniu do wszystkich analizowanych zagadnień autorki starają się pokazać uwarunkowania zarówno polskie, jak i globalne lub europejskie. Rozdziały zawierają także rekomendacje przygotowane i skonsultowane w gronie organizacji członkowskich Grupy Zagranica.

Pobierz raport>>>