Pierwsze wyniki badania „Menedżerowie CSR”

Pierwsze wyniki badania „Menedżerowie CSR”

80% menedżerów i menedżerek CSR dostrzega wpływ CSR w Polsce na sposób funkcjonowania biznesu[1] – to pierwsze wyniki najnowszego badania „Menedżerowie CSR”, realizowanego w okresie maj-lipiec, przygotowanego przez Forum Odpowiedzianego Biznesu, we współpracy z Instytutem PBS oraz Deloitte.

Takie właśnie, między innymi, pytanie o to, czy CSR w Polsce wpłynął na sposób funkcjonowania biznesu zadano osobom, które zawodowo zajmują się włączaniem zasad CSR do strategii biznesowych przedsiębiorstw. 15,8% badanych uznało, że zdecydowanie tak, a aż 65,4% sądzi, że raczej wpłynął. Odziaływania CSR-u na działalność biznesową zdecydowanie nie dostrzega zaledwie 0,8% respondentów, a 15,8% raczej nie widzi tu interakcji. Tylko 2% badanych nie potrafi określić, czy CSR wpłynął na funkcjonowanie biznesu.

Zdecydowana większość osób, które zawodowo zajmują się koncepcją CSR uznaje, że idea ta zmieniła sposób prowadzenia biznesu. Jak się wydaje, to akurat osoby, które dobrze rozumieją temat, są świadome, także rozmaitych ograniczeń i słabości towarzyszących wdrażaniu CSR. Można zatem przypuszczać, że firmy dokonały znaczącego postępu, a ich deklaracje o odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu są zgodne z codzienną praktyką. Coraz częściej jest więc to widoczne dla ich interesariuszy – akcjonariuszy, społeczności lokalnych, pracowników, a w tym, w szczególności, menedżerów i menedżerek CSR – komentuje wyniki badań dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marzena Strzelczak.

Czynnik ludzki – Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Pełna prezentacja wyników badania „Menadżerowie CSR” będzie miała miejsce podczas jesiennej konferencji „Biznes, który zmienia świat” [trwa rejestracja: https://odpowiedzialnybiznes.pl/konferencja2015/]. Badanie stanowi jeden z elementów obchodów „15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce”, który to jubileusz zainicjowało i koordynuje Forum Odpowiedzianego Biznesu. Jego celem jest docenienie m.in. ludzi, którzy przez wiele lat wspierali i rozwijali CSR w Polsce. To menedżerowie CSR, ale również specjaliści, koordynatorzy, reprezentanci organizacji pozarządowych, uczelni, ekspertów z różnych dziedzin: komunikacji, ekologii, logistyki, zarządzania.

W ten sposób w roku jubileuszu Forum Odpowiedzialnego Biznesu ustanowiło pierwszą w Polsce nagrodę w pełni dedykowaną CSR-owcom – Nagrodę „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Zostanie przyznana maksymalnie trzem osobom w kategoriach: Biznes i Sektor pozabiznesowy. Z okazji obchodów „15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce” wręczona zostanie również Nagroda Jubileuszowa. Ponadto widzowie TVP INFO, partnera medialnego nagrody, zadecydują, do kogo trafi nagroda w kategorii: „Człowiek, który zmienia biznes według widzów TVP INFO”. Laureatów pierwszej edycji nagrody poznamy 20 października 2015 roku podczas uroczystej gali, która odbędzie się w ramach międzynarodowej konferencji „Biznes, który zmienia świat”.

Do 28 sierpnia pracownicy sektora biznesu, jak i podmioty niebiznesowe, tj. administracja publiczna, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, organizacje otoczenia biznesu mogą zgłaszać kandydatury osób, które w 2014 roku swoim osobistym zaangażowaniem i kreatywnym podejściem przyczyniły się do upowszechniania idei CSR w Polsce. Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod linkiem: https://odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda/.

Link do regulaminu Nagrody: https://odpowiedzialnybiznes.pl/regulamin-przyznawania-nagrody-ludzie-ktorzy-zmieniaja-biznes/

Pierwsze wyniki badania Menedzerowie CSR

Pobierz materiały prasowe TUTAJ.

Nagrodę „Ludzie, którzy zmieniają biznes” wspierają:

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Patroni: Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Sieć SPLOT

Partner medialny: TVP INFO

Regionalny patron medialny: TVP Kielce

Patroni medialni: PAP Biznes, Personel i Zarządzanie, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, CSR. Biznes Społeczeństwo Środowisko, csr.forbes.pl, GazetaPraca.pl, ngo.pl

[1] N=133, źródło: PBS, Badanie Menedżerowie CSR, 2015. Badanie „Menedżerowie CSR” zrealizowane zostało w Polsce w okresie maj-lipiec 2015 przez firmę badawczą PBS, na zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerem badania jest firma Deloitte.

Źródło: Materiały własne.