„Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”

„Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”

Publikacja, powstała w ramach trwającej od maja do października 2017 r. Kampanii 17/17 promującej Cele Zrównoważonego Rozwoju. Jest to przydatne z punktu widzenia biznesu kompendium wiedzy na temat poszczególnych SDGs. Zgromadzone zasoby, w tym m.in. opis wyzwań, zidentyfikowane szanse, dobre praktyki z Polski i ze świata, raporty i inne publikacje czy otwarte inicjatywy, w które biznes może się włączyć, dostępne są na dedykowanej platformie: www.sdgs.pl

W publikacji „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań” (pobierz publikację), znalazł się komentarz ekspercki dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marzeny Strzelczak:

– Konieczne jest także odrzucenie myślenia przez pryzmat raportów kwartalnych czy półrocznych w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którego centrum jest człowiek i wartości. Zmianie paradygmatu zarządzania biznesem i przepracowaniu wartości sprzyja rozwój partnerstw sektorowych i międzysektorowych oraz coraz szybciej wyłaniające się nowe modele biznesowe – ekonomia współdzielenia, ekonomia okrężna. Te rozwiązania wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Pobierz publikację >> Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań