Otwierając się na różnorodność – dobre praktyki w zatrudnianiu osób LGBT w Polsce

Otwierając się na różnorodność – dobre praktyki w zatrudnianiu osób LGBT w Polsce

Autorzy: Fundacja LGBT Business Forum

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2015

Poradnik porusza zagadnienia sytuacji osób LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe), w kontekście miejsca pracy i aspekty związane z dobrymi praktykami wdrażania przyjaznego tym osobom środowiska w polskich firmach.

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi osobom zainteresowanym na te zagadnienia wdrażania polityki zarządzania różnorodnością LGBT, które należy uwzględnić, jeśli firma decyduje się na taki proces. Dla osób odpowiedzialnych za tego rodzaju projekty w przedsiębiorstwach, w których polityka niedyskryminowania LGBT jest w trakcie wdrażania lub została wdrożona, poradnik przedstawia dodatkowe obszary, które przyczynią się do całościowego spojrzenia na zagadnienie.

Adresatami publikacji są osoby odpowiedzialne w firmach za wdrażanie polityki różnorodności (diversity manager), osoby z działów HR, decydenci różnego stopnia, jak również pracownicy i pracowniczki zainteresowani tematem.

Oprócz szczegółowej wiedzy na temat zagadnień, które należy uwzględnić w przypadku tworzenia miejsca pracy przyjaznego osobom LGBT, poradnik przedstawia porównanie dobrych praktyk w firmach polskich i sprawdzonych działań korporacji zagranicznych. Pomocnym elementem dla osób zainteresowanych lub odpowiedzialnych za wdrażanie polityki zarządzania różnorodnością LGBT jest zamieszczona „cook book” w formie rekomendacji poszczególnych elementów tego rodzaju projektu.

Pobierz publikację Otwierając się na różnorodność (pdf)