Osoby 50+ na rynku pracy

Osoby 50+ na rynku pracy

Jakie są największe wyzwania, z jakimi spotykają się osoby 50+ na rynku pracy? W jaki sposób pracodawcy mogą lepiej wspierać pracowników powyżej 50. roku życia? Jak technologia wpływa na zatrudnienie osób 50+? Odpowiedzi na te i inne pytania zawiera najnowsza analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W publikacji prezentowane są wnioski z dyskusji grupy roboczej, w której pracach uczestniczyli przestawiciele_ki organizacji i firm, które dbają o dobre praktyki w tym obszarze. Zachęcamy do lektury! 

Z przyjemnością dzielimy się z Państwem publikacją podsumowującą prace prowadzone przez ostatni rok przez Zespół Karty Różnorodności w ramach grupy roboczej zgłębiającej temat osób 50+. To zbiór artykułów eksperckich i analiz, zapis rozmów oraz zestawienie dobrych praktyk pokazujących, jak dziś wygląda sytuacja tej grupy wiekowej na rynku pracy, a w szerszym ujęciu – w społeczeństwie. Znajdą tu Państwo materiały poświęcone demografii, aktywności zawodowej i edukacji, wizerunkowi osób 50+ w przestrzeni publicznej i komunikacji z konsumentami. Także wypowiedzi eksperckie na temat kryzysu psychicznego wieku okołoemerytalnego zarządzania wiekiem w miejscu pracy, potencjału wolontariatu w kontekście wydłużania aktywności i dobrostanu oraz przykłady ścieżek testowanych przez pracodawców czy proponowanych przez organizacje eksperckie i samorząd – mówi Marzena Strzelczak, doradczyni zarządu FOB ds. DEI.

Dlaczego osoby 50+?

Temat osób 50+ na rynku pracy jest istotny, ponieważ dotyczy dużej grupy społecznej, która często napotyka na bariery związane z zatrudnieniem, mimo posiadania cennego doświadczenia i umiejętności. Wyzwania takie jak dyskryminacja ze względu na wiek, szybki rozwój technologii i trudności w dostosowaniu się do nowych wymagań zawodowych mogą prowadzić do wykluczenia tej grupy z rynku pracy. To z kolei ma negatywne konsekwencje zarówno dla samych pracowników, jak i dla gospodarki, ograniczając różnorodność i potencjał zasobów ludzkich w firmach. Wspieranie osób 50+ w aktywności zawodowej jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

O Grupie Roboczej 50+

Grupa, koordynowana przez Kartę Różnorodności, rozpoczęła pracę 15 marca 2023 r. W skład grupy weszli_ły pracownicy_czki m.in. Banku BNP Paribas, Philip Morris International, NatWest, Polpharma, Citi Solutions Center Poland czy Orange oraz eksperci_tki z różnych instytucji, którzy zajmują się tym zagadnieniem. Grupa spotykała się cyklicznie, by omawiać wyzwania oraz potrzeby pracowników_czek 50+ w różnych obszarach. Łącznie odbyło się 5 spotkań, w których brali również udział specjaliści z dziedzin tematycznych danego wydarzenia.

O czym prowadzono dyskusje?

Podczas spotkania inauguracyjnego uczestnicy_czki dyskutowali_ły na temat realiów demograficznych i procesu starzenia się społeczeństwa polskiego oraz szans i wyzwań dla organizacji współpracujących z grupą 50+. Zagadnienie przybliżyły dwie badaczki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: prof. Irena Kotowska oraz prof. Anna Ruzik-Sierdzińska.

Tematem kolejnego spotkania był ageizm. Podczas spotkania wystąpiły Aneta Kiełczewska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz językoznawczyni dr Małgorzata Majewska. Poruszono temat stereotypów, dyskryminacji i barier związanych z wiekiem, które utrudniają zatrudnianie i rozwój osób 50+ w miejscu pracy. Podniesiono także kwestię wyzwań związanych z pełnieniem ról opiekuńczych w stosunku do dorosłych osób zależnych.

Trzecie spotkanie było poświęcone rozwiązaniom, mogącym zapewnić osobom 50+ możliwość dalszego rozwoju zawodowego. Obecne na spotkaniu ekspertki przybliżyły również kwestię sposobu wykorzystania nowych technologii, w tym AI, do tworzenia produktów oraz usług w sektorze opieki i zdrowia, a także do projektowania nowych rozwiązań dla konsumentów 65+. Ekspertkami były dr Anna Janowicz, prezeska Fundacji Hospicyjnej, Agnieszka Cysewska, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Sopocie oraz Magdalena Zatorska z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas czwartego ze spotkań uczestnicy_czki kontynuowali_ły temat programów rozwojowych, m.in. upskillingu i reskilligu oraz dobrych praktyk w tym zakresie. W spotkaniu udział wzięli Marzena Rudnicka, fundatorka i prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, oraz Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Ostatnie spotkanie, które odbyło się 16 listopada 2023 r., poświęcone było wizerunkowi osób 50+ w przestrzeni publicznej. Prof. Anna Ruzik-Sierdzińska i prof. Irena Kotowska ze Szkoły Głównej Handlowej przedstawiły kontekst demograficzny osób 50+ na rynku pracy. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50-64 w Polsce jest niższy niż średnia unijna, jednak dla osób z wykształceniem wyższym ta różnica jest znikoma. Oprócz tego, dr Barbara Frątczak-Rudnicka z Grupy 4P przedstawiła prezentację na temat dobrych praktyk komunikacji marketingowej do tej grupy odbiorców_czyń.