On the green way

On the green way

Autorzy: Skandynawsko -Polska Izba Gospodarcza (SPCC)

Data i miejsce wydania: Warszawa 2022

Raport Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC) prezentuje wyniki badania wśród firm skandynawskich na temat realizacji strategii zrównoważonego rozwoju i podejścia do zielonej transformacji.

W publikacji znajdziesz m.in.:

wyniki badania SPCC i CSR Consulting na temat wdrażania strategii #sustainability w firmach skandynawskich w Polsce
perspektywiczne obszary współpracy między Polską i Skandynawią w obszarze zielonej transformacji
czynniki wspierające i bariery stojące na drodze zielonej transformacji z punktu widzenia skandynawskiego biznesu
20 dobrych praktyk prezentujących działania firm w obszarze konkretnych celów #sdg oraz współpracy w ramach wspólnych projektów.

Pobierz raport »