Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR

Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR

Autorzy: Koalicja CR

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2012

Publikacja „Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR” opisuje doświadczenia związane z działaniami podejmowanymi w ramach projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”.  Jest to zbiór najważniejszych elementów, których realizacja może się przyczynić do rozwoju strategii CR w kolejnych przedsiębiorstwach.

Celem projektu było wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu zasad odpowiedzialnego biznesu, które oparto o cztery zasadnicze działania. Przeprowadzone zostały ogólnopolskie badania dotyczące świadomości co do społecznej odpowiedzialności, powstał Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu wraz z podręcznikiem jego wdrażania, odbyły się dwie edycje konkursu Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu oraz udostępniona została platforma e-learningowa, zawierająca szkolenie dla pracowników.

Publikacja zawiera opis wspomnianych działań i wnioski z ich realizacji. Została stworzona z myślą o osobach zainteresowanych tematyką CR, dla których może stanowić źródło wiedzy. Ważnym elementem są wypowiedzi patronów merytorycznych, a więc firm, które swoje działania prowadzą zgodnie z najwyższymi standardami odpowiedzialnego biznesu.

Źródło: Koalicja CR