Obowiązki biznesu wobec otoczenia. Głos zarządzających firmami działającymi w Polsce

Obowiązki biznesu wobec otoczenia. Głos zarządzających firmami działającymi w Polsce

Po raz pierwszy cykliczne badanie „Menedżerowie CSR” zostało uzupełnione o głos osób zarządzających firmami. Uczestnicy badania pokazują, że osoby zajmujące najwyższe stanowiska w strukturach firm są świadome wpływu zarządów na budowanie CSR oraz uwzględniają kwestie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w działalności biznesowej i procesach decyzyjnych. Nie zawsze też uznają prymat zysków nad społeczeństwem i środowiskiem, wynika z badania „Obowiązki biznesu wobec otoczenia. Głos zarządzających firmami działającymi w Polsce” opublikowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pobierz raport >>

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało raport z wynikami badania „Obowiązki biznesu wobec otoczenia. Głos zarządzających firmami działającymi w Polsce”. Stanowi ono kontynuację badania „Menedżerowie CSR 2020”, a zrealizowano je wśród prezesek i prezesów firm działających w Polsce.

Dzisiaj pokazujemy, że są firmy, których najwyższe kierownictwo nie tylko rozumie, na czym polega odpowiedzialne prowadzenie biznesu, ale jest też liderem w jego wdrażaniu. I choć publikowany właśnie raport obejmuje kilkudziesięciu respondentów, nie jest to badanie reprezentatywne, to jest to głos ważny i wart zauważenia. Pokazuje, że są w Polsce firmy, których liderzy uznają, że zrównoważony rozwój jest szansą na nowe możliwości rozwoju ich organizacji. Badani nie mają też wątpliwości, że zrównoważony rozwój będzie nabierał coraz większego znaczenia, są świadomi, że nadążanie za oczekiwaniami konsumentów, pracowników i prawodawców będzie coraz większym wyzwaniem. Choć widzą krótkoterminowe bariery, to motywują ich one do większego zaangażowania – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zmiany w kierunku zrównoważonego rozwoju

Badanie „Obowiązki biznesu wobec otoczenia. Głos zarządzających firmami działającymi w Polsce” daje obraz zwiększającej się roli kwestii niefinansowych w biznesie, w różnych jego wymiarach. Zdaniem respondentów, największy wpływ na przejście firmy w stronę zrównoważonego rozwoju ma zarząd – 97 proc. odpowiedzi. Warto zwrócić uwagę, że na drugim miejscu są, zdaniem kierownictwa, pracownicy. Wskazało tak 79% badanych.

Jeśli chodzi o wpływ tematyki zrównoważonego rozwoju/CSR na firmę, to według zdecydowanej większości badanych (prawie 70%) kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu już znacząco zmieniła sposób realizacji działań biznesowych. Kolejna jedna piąta oceniła, że wprowadziła zmiany, ale są mało znaczące.

CSR i zrównoważony rozwój należą do kluczowych elementów w procesach decyzyjnych. Tego zdania jest 71 proc. ankietowanych. Mogą to potwierdzać deklaracje związane z pytaniem o podejmowanie kwestii zrównoważonego rozwoju/CSR na spotkaniach zarządów. Prawie 70% odpowiedziało, że ma to miejsce „często” (53%) lub „bardzo często” (16%). 26% oceniło, że są omawiane „czasem”, a pojedyncze osoby oceniały, że „sporadycznie” (5%).

Korzyści i bariery

Osoby zarządzające firmami zapytane o główne korzyści z wdrażania rozwiązań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju w firmie wskazywały przede wszystkim podniesienie poziomu zaangażowania pracowników oraz zwiększenie rozpoznawalności marki jako odpowiedzialnej / zrównoważonej. Obie te odpowiedzi wybrało po 61% badanych. Pierwszą trójkę odpowiedzi zamyka korzyść w postaci podniesienia poziomu zaufania klientów (58%).

Jeśli chodzi o bariery, jakie blokują czy utrudniają wdrażanie zrównoważonego rozwoju w firmie, to na pierwszym miejscu znalazły się dodatkowe koszty – ta odpowiedź została wskazana przez 45% badanych. Na drugim miejscu znalazła się kwestia skupienia na innych obszarach (42%), natomiast trzecie związane było z brakiem wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju (37%). Co ciekawe – jedna czwarta badanych wskazała, że problemem jest brak nacisku ze strony konsumentów, który mógłby bardziej zmotywować do działania. Na kolejnych miejscach znalazły się brak powiązania z profilem biznesowym firmy oraz bariery prawne.

Raport z badania zawiera również perspektywę liderów CSR na następujące kwestie: 

 • zrównoważony rozwój w firmie,
 • spojrzenie w przyszłość,
 • biznes a kwestie społeczne, 
 • koronawirus w firmie i społeczeństwie. 

W badaniu ankietowym udział wzięło 38 osób – prezesów, prezesek i osób zasiadających w zarządach, reprezentujący między innymi następujące firmy: 

 • Aquanet
 • Bank Pekao S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska
 • CD Projekt
 • Ceetrus Polska
 • Centrum Lokalizacji CM
 • DealDone
 • dentsu Polska
 • Energa Grupa ORLEN
 • Fujitsu
 • ING Bank Śląski
 • Kompania Piwowarska
 • LPP
 • Lyreco Polska
 • NatWest Poland
 • Orange Polska
 • PKP Energetyka
 • Poznański Park Naukowo-Technologiczny
 • Siemens
 • Sodexo

 

Badanie zrealizowane zostało w dniach 10-21 grudnia 2020 r. Raport do pobrania jest na TUTAJ >> 

Badanie „Menedżerowie CSR 2020” dostępne jest na stronie >>. Przedstawia ono z kolei perspektywę osób odpowiedzialnych za wdrażanie i realizację zagadnień zrównoważonego rozwoju/CSR w firmach.

Źródło: Informacja własna