Nowy świat pracy – drogi do równości płci na rynku pracy

Nowy świat pracy – drogi do równości płci na rynku pracy

Autorzy: Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Anna Noemi Gryczko, dr Elwira Gross-Gołacka

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2012

Publikacja „Nowy Świat Pracy – drogi do równości płci na rynku pracy” została wydana w ramach projektu „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Celem przewodnika jest dostarczenie czytelnikom i czytelniczkom wiedzy o trendach społecznych i gospodarczych wpływających na przemiany organizacji pracy (struktura demograficzna krajów wysokorozwiniętych, ewolucja modelu rodziny, zmiana roli państwa); o rozwiązaniach stosowanych przez pracodawców na całym świecie pozwalających pracownikom lepiej godzić życie zawodowe z rodzinnym; o wytycznych politycznych w postaci strategii dla Polski i Europy.

Pobierz publikację: Nowy świat pracy – drogi do równości płci na rynku pracy

Pliki do pobrania:

Nowy Świat Pracy