Nowe obowiązki prawne związane z ujawnianiem informacji niefinansowych i polityki dotyczącej różnorodności – analiza tematyczna

Nowe obowiązki prawne związane z ujawnianiem informacji niefinansowych i polityki dotyczącej różnorodności – analiza tematyczna

W Polsce zakończył się proces legislacyjny dotyczący nowych przepisów w ustawie o rachunkowości. Nakładają one obowiązki w zakresie ujawniania informacji m.in. o aspektach społecznych i środowiskowych w odniesieniu do działalności firm. Wymogi obejmą około 300 podmiotów w kraju. To, kogo dotyczą, co oznaczają, jak mają być realizowane prezentuje najnowsza analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pobierz publikację

Analiza „Nowe obowiązki prawne związane z ujawnianiem informacji niefinansowych i polityki dotyczącej różnorodności” przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako jedna z pierwszych publikacji tłumaczy zakres wpływu uchwalonych niedawno zmian w ustawie o rachunkowości (Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 zmieniająca Ustawę z dnia 29 września 1994, Dz.U. z 2017, poz.61). Nowe przepisy wynikają z dyrektywy unijnej 2014/95/UE, której głównymi założeniami jest zwiększenie transparentności informacji społecznych i środowiskowych w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR) oraz ich spójności i porównywalności. Każdy z krajów członkowskich zachował pewną autonomię w transpozycji dyrektywy.

 

Publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu stanowi przewodnik po nowych wymogach dla biznesu. Porządkuje nie tylko merytorycznie, ale również graficznie te zagadnienia. Dodatkowo znajdują się w niej eksperckie komentarze przygotowane przez Ministerstwo Finansów (odpowiedzialne wraz z Ministerstwem Rozwoju za transpozycję dyrektywy) i Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Tekst analizy opracowała Magdalena Andrejczuk we współpracy z Justyną Kozerą i Ewą Wojciechowicz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w konsultacji z Małgorzatą Szewc, głównym specjalistą w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, zatwierdziła Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów.