Nie marnujmy. Perspektywy zapobiegania marnotrawstwu żywności w Polsce do 2030 roku

Nie marnujmy. Perspektywy zapobiegania marnotrawstwu żywności w Polsce do 2030 roku

Niniejszy raport zawiera podsumowanie dwuetapowego badania metodą delficką, przeprowadzonego na zamówienie Federacji Polskich Banków Żywności przez firmę 4CF. Tematem badania była długoterminowa (10 lat) perspektywa rozwoju zjawiska marnotrawstwa żywności w Polsce, którego skala, wedle najnowszych badań, sięga 5 mln ton rocznie.

Marnotrawstwo żywności to zjawisko niewykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, tj. niespożycia przez ludzi, surowców i produktów żywnościowych, które wytworzono pierwotnie na cele spożywcze, niezależnie od tego, na którym etapie łańcucha żywnościowego to nastąpiło: od produkcji podstawowej, przez przetwórstwo i dystrybucję, do końcowej konsumpcji w gospodarstwach domowych. W toku projektu definicja ta była istotnym punktem odniesienia w ocenie, jakie rozwiązania prawne, techniczne i organizacyjne pozwolą radykalnie ograniczyć skalę marnotrawstwa żywności.

Jak wynika z pionierskich badań Programu Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności, w Polsce co roku wyrzuca się 4,8 mln ton żywności. Najwięcej marnują konsumenci – aż 60%, czyli blisko 3 mln ton jedzenia trafia do kosza w gospodarstwach domowych. Za kolejne straty odpowiadają produkcja i przetwórstwo – łącznie 30%, handel to 7%, gastronomia niewiele powyżej 1%, a w trakcie transportu i magazynowania marnuje się mniej niż 1%.

Pobierz raport >>