Navigating disruption without gender diversity? Think again

Navigating disruption without gender diversity? Think again

Publikacja „Navigating disruption without gender diversity? Think again” zawiera innowacyjne metody, których wdrożenie przez liderów biznesu pomoże według autorów osiągnąć różnorodność płci i większe zaangażowanie kobiet w miejscu pracy.

Raport zawiera badania obecności kobiet na wyższych szczeblach zarządów firm w różnych branżach. Badanie ankietowe wśród zarządów firm umożliwiły poznanie obrazu poziomu różnorodności i trendów panujących w przedsiębiorstwach.

Autorzy publikacji poddają również analizie tendencje zaobserwowane w świecie biznesu oraz praktyki i innowacje na rzecz większego zaangażowania kobiet. Ważną częścią publikacji jest wskazanie jest wskazanie sukcesów firm osiągniętych dzięki programom zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Pobierz publikację>>>