Monitorowanie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Monitorowanie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

W przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii publikacji zaprezentowano opis wybranych działań na rzecz realizacji Agendy 2030 i jej celów w Polsce przez rząd, samorządy oraz interesariuszy zrealizowanych do końca 2020 roku.

Publikacja przedstawia globalny, europejski i krajowy kontekst statystyczny związany z Celami Zrównoważonego Rozwoju, zestawienie kluczowych wniosków, opis podejścia do realizacji Agendy 2030 w Polsce oraz działania na rzecz poszczególnych SDGs.

Pobierz publikację >>