Monitoring diversity report

Monitoring diversity report

Autorzy: European network against racism

Data i miejsce wydania: 2011

Raport „Monitoring diversity” autorstwa European Network Against Racism jest drugim raportem Grupy Eksperckiej ds. promowania równości w zatrudnieniu. Raport prezentuje wnioski ze spotkania interesariuszy, które odbyło się 10 grudnia 2010 r. w Brukseli. 

Pobierz publikację Monitoring diversity report 2011

Pliki do pobrania:

Monitoring_diversity_ENAR_2011