Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR

Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa 2012

Coraz więcej firm w Polsce realizuje praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), jednak niewiele z nich mierzy efektywność, czy wpływ społeczny swoich działań. Jakie są sposoby mierzenia niematerialnych skutków CSR i jak robią to inni, opisuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu w publikacji „Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR”.

CSR nabiera strategicznego znaczenia, dlatego firmy zaczynają dostrzegać potrzebę mierzenia efektywności i wpływu podejmowanych przez siebie działań – powiedziała Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Mamy nadzieję, że metody i trendy w tym zakresie opisane w naszej publikacji będą dla polskich firm inspiracją do wdrażania pomiaru efektywności działań CSR.

W publikacji znajduje się analiza zgłaszanych przez firmy dobrych praktyk CSR do Raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki” FOB w ciągu ostatnich czterech lat. Jak wynika z opracowania, firmy rzadko mierzą efektywność swoich działań CSR, gdyż jest to bardzo trudne zadanie w projektach społecznych, gdzie efekty są często niematerialne, np. wzrost kapitału społecznego czy zaufania. Stosunkowo najłatwiej zmierzyć jest wpływ na środowisko, gdzie można zastosować konkretne dane.

Jak się okazuje, firmy dokonują pomiaru efektów dobrych praktyk CSR w dwojaki sposób, po pierwsze mierząc bezpośrednie rezultaty podjętych działań. Robią to zbierając dane ilościowe, przede wszystkim suma przekazanych pieniędzy, dane dotyczące projektu (np. liczba beneficjentów) oraz zainteresowanie mediów. Wśród danych jakościowych, najczęściej zauważono przytaczanie opinii uczestników projektu.

Drugim sposobem pomiaru efektywności jest mierzenie wpływu społecznego i środowiskowego, co obejmuje szerszy zakres oddziaływania. Najczęściej firmy przytaczają dane dotyczące konkretnych efektów środowiskowych (np. spadek emisji CO2) a także wpływ danego działania na uczestników projektu.

W publikacji znalazły się również artykuły ekspertów opisujące konkretne rozwiązania i modele wykorzystywane przez firmy i organizacje pozarządowe czy podmioty ekonomii społecznej, a także szereg studiów przypadków firm mierzących efektywność swoich działań CSR.

Publikacja „Mierzenie efektywnosci dzialan CSR” jest efektem prac Grupy Roboczej, koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2012 roku w ramach Programu Partnerstwa.