Metrics for Sustainable Tourism

Metrics for Sustainable Tourism

Raport „Metrics for Sustainable Tourism: A Benchmarking Analysis” jest efektem partnerstwa Cornell SC Johnson College of Business Center for Sustainable Global Enterprise i GreenBiz Group. Finał prac nad publikacją miał miejsce podczas Szczytu Zrównoważonej Turystyki w 2018 na Hawajach.

Podróże i turystyka stanowią jedną z największych gałęzi gospodarki na świecie. Podobnie jak w innych branżach także i w tej istnieje wiele możliwości ograniczenia wpływu na środowisku naturalne. Dla przykładu może to być związane z obsługą hoteli, linii lotniczych, restauracji czy atrakcji. W celu wypracowania rekomendacji i zebrania dobrych praktyk autorzy raportu przeprowadzili wywiady z przedstawicielami dziewięciu wiodących firm z branży turystycznej, szczególnie z sektorów:

  • zakwaterowania,
  • transportu,
  • usług gastronomicznych.

POBIERZ RAPORT ze strony GreenBiz

Źródło: www.greenbiz.com