Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes- wiedza, postawy, praktyka

Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes- wiedza, postawy, praktyka

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Data i miejsce wydania: Warszawa 2003

Raport jest wspólnym przedsięwzięciem Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Powstał na bazie badania na temat postaw liderów największych firm w Polsce wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Badanie zostało przeprowadzone na grupie menedżerów 170 spośród 500 największych firm w Polsce (na podstawie listy Rzeczpospolitej).

Wyniki badania wskazują – dość zaskakująco – na bardzo wysoką wrażliwość etyczną wśród menedżerów największych firm działających w Polsce. Zdecydowana większość z nich (99%) uznała kierowanie się zasadami etycznymi w prowadzeniu swojej firmy jako bardzo ważne lub ważne.

W dobie afer korupcyjnych i licznych “przekrętów finansowych” ta wysoka ocena dla wartości etycznych w gospodarce wydawać się może zadziwiająca, ale jak pokazuje dalsza część raportu znajduje też pewne potwierdzenie w praktyce.

Szczególnie przestrzegane powinny być zasady etycznego postępowania wobec pracowników. Aż 99% menedżerów uważa, że pracownicy powinni mieć równe szanse rozwoju w firmie, niezależnie od swoich przekonań politycznych i religijnych, płci, wieku i sprawności fizycznej.

Oczywiście, deklaracje nie zawsze odzwierciedlają rzeczywiste praktyki stosowane w firmach – co pokazuje też badanie – ale to przecież zmiany w świadomości są zawsze początkiem istotnych zmian w działaniu.

„Rzeczpospolita” (26.01.2004, B5) uznała badanie „Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes- wiedza, postawy, praktyka” za najważniejsze wydarzenie ekonomiczne w październiku 2003 roku.

Zapoznaj się z wynikami badania

Pliki do pobrania:

Menedzerowie500_ARF_FOB_2003